Dit artikel gaat over social media. Hoewel media het meervoud is medium, wordt in het dagelijks spraakgebruik toch vaak social media als enkelvoud gebruikt. Maar het is goed om te onthouden dat er niet een social media is, maar dat er diverse socialmediaplatforms zijn. Een platform is een systeem dat de gereedschappen biedt om een bepaald doel te kunnen bereiken. Het woord platform wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om applicatiesoftware te ontwikkelen. Een socialmediaplatform biedt de mogelijkheid om informatie te delen. Men registreert zich bij een platform en krijgt als het ware een virtuele ruimte toegewezen, waarin je allerlei informatie kunt plaatsen. De mogelijkheid kan worden geboden dat andere geregistreerden daar op reageren. Je kunt ook informatie bekijken die anderen in hun eigen ruimtes hebben geplaatst. De informatie kan onder meer bestaan uit tekst, foto’s, video’s, een link naar een webpagina en meer.

Het doel van sociale media

Voor de gebruikers is het doel vaak om andere te informeren over wat je bezighoudt. Je kan zo veel mensen in een keer bereiken in plaats van die een voor een te bellen. Omgekeerd wordt het gebruikt om op de hoogte te blijven van waar bijvoorbeeld vrienden en kennissen mee bezig zijn. Als je lid bent van een groep, dan kan je naast informatie aanbieden ook vragen stellen. Met betrekking tot het vragen stellen, bestaan er al lang platforms, die vaak een zekere specialisatie hebben. Men kan zich ook bedrijf aanmelden en dan kan je informatie over je bedrijf kwijt: de producten/diensten, contactinformatie et cetera. Sociale media kunnen zo voor de promotie van je bedrijf worden gebruikt. Via een zoekfunctie kunnen mensen dan bij jouw informatie terechtkomen. Je zou het in zekere zin als een alternatief voor een eigen website kunnen zien. Voor de volledigheid: het doel van de platformeigenaar is geld verdienen.

Adverteren via sociale media

In de voorgaande paragraaf gaven we aan dat je via sociale media je bedrijf kan promoten in je eigen ruimte op het platform en dat mensen via een zoekfunctie bij die informatie terecht kunnen komen. Daarvoor betaal je niets aan het platform. Om het voor mensen aantrekkelijk te maken om je op een platform volgen, is het regelmatig goede informatie in je ruimte plaatsen van belang. Je kunt echter ook adverteren via de sociale media. Dan betaal je een platform om jouw advertentie tussen andere informatie in te plaatsen. Dat kan tamelijk gericht gebeuren en je krijgt teruggekoppeld hoe je advertentie presteert, opdat je desgewenst aanpassen kunt doen. Het is zinvol om eerst te bepalen welke doelgroep je wilt bereiken en hoeveel geld je kunt/wilt uitgeven. De uitstraling en invulling van de advertentie dienen aan de ene kant aan te sluiten bij je aanbod en aan de andere kant bij de doelgroep.

Welke sociale media zijn er?

We noemen hier een aantal bekende sociale media. Het is echter geen volledig overzicht. Onder meer praten we over:

  • Facebook
  • Pinterest
  • Snapchat
  • Youtube
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn