Dit artikel gaat over de QR-code. De afkorting QR staat voor Quick Response, wat
snelle reactie in het Nederlands betekent. De code is namelijk ontwikkeld om snel
decodeerbaar te zijn. Als je bekend bent met de streepjescode, dan is de QR-code
als het ware de tweedimensionale versie daarvan.

Hoe werkt de QR-code

Om uit te leggen hoe de QR-code werkt, nemen we een visitekaartje met qr code als voorbeeld.
Daarop wil je graag het adres van je website hebben vermeld. Zo’n adres kan
echter vrij lang zijn en niet iedereen neemt de moeite om dat in de adresbalk van
een webbrowser in te voeren en zo bij je website te komen. Maar je kunt ook digitale visitekaartjes
in een QR-code stoppen en die op het kaartje afdrukken. Dan kan
men met een lezer van QR-codes op een smartphone of tabletcomputer die code
scannen en die lezer toont vervolgens het webadres met de optie om je
webbrowser die webpagina te laten tonen. Vergelijkbaar met een e-mailadres. Het
formaat van een webadres en van een e-mailadres is gestandaardiseerd en kan
daarom door je smartphone direct worden verwerkt. Maar iedereen kan natuurlijk
een eigen app ontwikkelen, die QR-gecodeerde gegevens kan lezen en verwerken.
Met een zogenoemde codegenerator kan je van een tekst een QR-code maken in de
vorm van een grafisch bestand. Hoe een QR-code eruit moet zien, is
gestandaardiseerd. Alle applicaties die aan die standaard voldoen, kunnen QR-
codes produceren of interpreteren.

Kenmerken

Een kenmerk van de QR-code, dat in de vorige paragraaf al is genoemd, is de
snelheid. Met een app op een smartphone is een QR-code snel gescand en kan de
gedecodeerde gegevens verder worden verwerkt. Zoals al is gezegd, is een QR-
code een grafisch bestand en kan op allerlei materialen worden afgedrukt,
meegezonden met een e-mailbericht, ergens op een website worden gezet en
meer. De code wordt veel gebruikt om informatie gemakkelijker toegankelijk te
maken. Die code omvat daarom een verwijzing naar die informatie. Je kunt ermee
doen wat je met elk grafisch bestand of foto kan doen. Je kunt een aangemaakte
code vele malen gebruiken. Het aantal mogelijke toepassingen is erg groot. Je ziet

het gebruik in sectoren als het openbaar vervoer, horeca en onderwijs toenemen.
Waar het om gaat, is dat de gescande code elektronisch verder kan worden
verwerkt. Daar zit met name het grote voordeel van QR-codes. Het enkel lezen van
de gecodeerde tekst heeft weinig toegevoegde waarde. Met QR-codes wordt
ingespeeld op de populariteit van de smartphone. Je zou kunnen zeggen dat met
het toenemende gebruik van QR-codes je smartphone nog meer onmisbaar aan het
worden is.